Netelenbos stopt `gedoogbeleid' rond Schiphol

Het kabinet wil niet langer toestaan dat Schiphol de wettelijke geluidsgrenzen overschrijdt. De ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (VROM) hebben gisteren het gebruiksplan voor Schiphol tot volgende herfst goedgekeurd onder voorwaarde dat de luchthaven de huidige geluidsvoorschriften respecteert. Zo niet, dan volgen sancties. Hiermee komt een eind aan het zogeheten gedoogbeleid van de laatste jaren. Het is echter de vraag of de nieuwe strengheid in de praktijk veel verschil maakt. Problemen met de geluidsgrenzen doen zich doorgaans pas in de laatste maanden van een gebruiksplan voor. In het voorjaar komt het kabinet naar verwachting met nieuwe geluidsregels, waardoor de situatie weer geheel zou veranderen.