IMF: weg vrij voor hulp aan Indonesië

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft vandaag gezegd dat de weg vrij is voor het hervatten van betalingen aan Indonesië nu het land uiteindelijk akkoord is gegaan met het overhandigen aan het IMF van een controversieel accountantsrapport over een corruptieschandaal rondom de Bank Bali.

Minister van Economische Zaken Kwik Kian Gie overhandigde in het openbaar een kopie van het rapport over duistere transacties bij Bank Bali aan IMF-vertegenwoordiger Hubert Neiss, nadat het Indonesische parlement zijn goedkeuring had gegegven aan publicatie van het onderzoek.

Het rapport, opgesteld door PricewaterhouseCoopers, beveelt verder onderzoek aan naar verschillende personen uit de politieke en economische top van het land. De meesten daarvan, waaronder ex-president Habibie en enkele van diens ministers en medewerkers, bekleden nu geen regeringsfuncties meer.

Een uitzondering vormt gouverneur Syahril Sabirin van de centrale bank. Sabirin ontkent iets strafbaars te hebben gedaan en heeft het rapport als `onrechtvaardig' gekenschetst.

Het schandaal draait om de betaling van 70 miljoen dollar aan personen die verbonden zijn aan Habibies Golkarpartij terwijl dat geld bestemd was voor het afdekken van slechte leningen en afkomstig was van het agentschap voor het herstructureren van het bankwezen. Habibie ontkende dat het geld naar zijn herverkiezingscampagne is gegaan.(Reuters)