Franse minister treedt af

Dominique Strauss-Kahn, de belangrijke Franse minister van Financiën, Economie en Industrie, is afgetreden. Hij wil zich volledig wijden aan zijn verdediging tegen de beschuldiging van corruptie. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat gisteren was gebleken dat hem ook valsheid in geschrifte wordt verweten.

Met dit aftreden volgt premier Jospin een regel die in 1992 onder de socialistische premier Bérégovoy werd ingesteld en die sindsdien is opgevolgd door de neogaullisten Balladur en Juppé. De ministers Tapie, Carignon, Longuet en Roussin moesten zo aftreden omdat tegen hen een justitieel onderzoek werd ingesteld, ook al werd het vermoeden van hun onschuld vooralsnog erkend.

Het vertrek van Strauss-Kahn, ook al kan het tijdelijk zijn, is een grote slag voor Jospin. De minister is al jaren een steunpilaar, die hem vertrouwd heeft gemaakt met de economie. Strauss-Kahn is ook de grondlegger van een pragmatisch-socialistische politiek die de regering, ondanks felle linkse kritiek, economisch succesvoller heeft gemaakt dan beide voorgaande rechtse regeringen.

De minister zei vanmiddag zich niet schuldig te voelen maar af te treden omdat ,,de moraal en mijn verantwoordelijkheidsbesef'' hem dat ingeven. Anders zou hij de regering in gevaar brengen. Als burger zou hij de justitie snel uitleggen dat hij als advocaat van het omstreden (socialistische) studentenziekenfonds MNEF slechts zijn plicht heeft gedaan, ,,ook al kunnen er vormfouten zijn begaan''.

Strauss-Kahn wordt mogelijk vervangen door Christian Sautter, staatssecretaris van Begrotingszaken. Door Dominique Strauss-Kahn niet definitief te vervangen, zou minister-president Jospin willen aangeven dat hij achter zijn zeer invloedrijke minister blijft staan, zonder het risico te lopen een minister te dekken die door de justitie wordt vervolgd. Vrijwel zeker is dat Strauss-Kahns kansen op het burgemeesterschap van Parijs in 2001, waar hij als de belangrijkste socialistische kandidaat gold, zijn verkeken.

NIEUWSANALYSE: pagina 5