Europese industrie

Het standpunt van de EU met betrekking tot de nakende WTO-gesprekken in Seattle (NRC Handelsblad, 16 oktober) houdt niet helemaal rekening met de belangen van alle Europese industriële sectoren en is gedoemd te mislukken.

Tot op heden heeft de EU nog geen overeenstemming over haar opdracht bereikt op basis van argumenten die vooral betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de culturele verscheidenheid. Als de EU sectorale akkoorden onvoorwaardelijk afwijst en niet bereid gevonden wordt tot de bijsturing van haar dogmatische `alles of niets-aanpak' waarbij akkoorden over eender welke sector onmogelijk zullen zijn tenzij overeenstemming over alle sectoren wordt bereikt, zullen deze gesprekken in een compleet fiasco uitmonden. De EU ondermijnt zelf haar `alles of niets'-benadering door een clausule betreffende culturele verscheidenheid in te voeren, duidelijk bedoeld om de audiovisuele sector uit de liberaliseringsgesprekken uit te sluiten.

De Accelerated Tariff Liberalisation (ATL), die een sectorspecifiek akkoord mogelijk zou maken, prijkt helemaal bovenaan het APEC-lijstje. Meer en meer industriële groepen zien in sectorale overeenkomsten een mogelijk middel om in december succesvolle gesprekken in Seattle te kunnen beginnen. We gaan ermee akkoord dat bij de afsluiting van de onderhandelingen vroege sectorale resultaten aan de overeenkomst zouden moeten worden gekoppeld en dat deze akkoorden door een kritische massa WTO-landen zou moeten worden gesteund. Aangezien de APEC-landen 60 procent van de wereldwijde handel in de ATL-sectoren vertegenwoordigen en de EU nog eens 30 procent, zal deze sectorale benadering beslist op de steun van een kritische massa kunnen rekenen. De EU moet beseffen dat deze gesprekken de US/EU-handel overstijgen en uitgebreide Aziatische markten voor de Europese bedrijfswereld kunnen openstellen.