Derde directeur voor het Concertgebouw

Het Amsterdamse Concertgebouw NV krijgt een derde directeur, die zich vooral zal bezighouden met het werven van fondsen. De reguliere inkomsten van het Concertgebouw zijn op een maximum. J. Deiters, nu nog directeur van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, gaat proberen om langs andere wegen extra fondsen te werven.

Zonder meer financiële middelen ziet het Concertgebouw de toekomst met zorg tegemoet. De onderhoudskosten van de zaal stijgen en er moeten nog renovaties worden uitgevoerd aan het gebouw en de installaties. Eerder dit jaar kondigde directeur M. Sanders aan dat het Concertgebouw dit jaar waarschijnlijk een verlies zal lijden, dat uit reserves kan worden gedekt.