Arbeidsvoorziening verliest directeur en voorzitter

Voorzitter J. Bugter en algemeen directeur A. Troost van Arbeidsvoorziening stappen op. Bugter was sinds een jaar voorzitter van het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening. Troost werkte al zeven jaar bij Arbeidsvoorziening, de overkoepelende organisatie boven de arbeidsbureaus.

Volgens een woordvoerster heeft het vertrek van beide topmannen niets te maken met de ingrijpende reorganisatie waar Arbeidsvoorziening voor staat. ,,Bij Bugter spelen, naast dat hij een goede baan kon krijgen, persoonlijke redenen een rol'', zegt ze. Bugter wordt directeur van Sallcon in Deventer. Het bedrijf voert de Wet Sociale Werkvoorzieningen uit voor de gemeenten Deventer, Raalte, Bathmen en Olst. Over zijn opvolging moet minister De Vries (Sociale Zaken) nu beslissen.

Troost wordt voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorg Nederland, de grootste organisatie voor huisvesting van senioren. Ook zijn vertrek wordt niet in verband gebracht met huidige reorganisatie. ,,Troost zei zeven jaar geleden bij zijn aantreden als algemeen voorzitter dat hij een jaar of zeven bij ons kwam werken'', aldus de woordvoerster. ,,Dat is nu het geval. Dat zijn vertrek samenvalt met de reorganisatie is toeval.'' Hij wordt opgevolgd door de huidige directeur Pieter Swindens.

Arbeidsvoorziening moet zichzelf van het kabinet opsplitsen in een publiek deel (bemiddeling werkzoekenden, informatie, advies, innovatie) en een privaat gedeelte (reïntegratie arbeidsongeschikten). Het ligt in de bedoeling dat het publieke deel wordt ondergebracht bij de ingeveer 215 Centra voor Werk en Inkomen (CWI) die verspreid over het land worden opgericht. Nog onduidelijk is wat de precieze rol van de arbeidsbureaus in te vormen CWI's wordt. Het is de bedoeling dat het kabinet daar deze maand een beslissing over neemt.

De private reïntegratietaak van Arbeidsvoorziening wordt afgesplitst als een zelfstandig bedrijf, geprivatiseerd of als overheids-BV, dat vanaf 1 januari 2000 op de vrije markt moet vechten voor opdrachten van gemeenten, sociale uitvoeringsinstellingen en mogelijk ook bedrijven.

Arbeidsvoorziening werkt al enige tijd aan de financiële en personele ontvlechting van de publieke basisdiensten en de reïntegratietak. De beide onderdelen worden voorbereid op hun toekomstige taken binnen de CWI's en op de vrije markt.