Amsterdam wil 20 miljard investeren

Om de stad leefbaarder te maken, wil de gemeente Amsterdam in vijf jaar tijd in totaal 20 miljard gulden investeren. Amsterdam wil van het rijk voor de periode 2000-2004 vier miljard gulden voor grotestedenbeleid.

Dat blijkt uit de nota `Amsterdam Complete Stad' die de gemeente heeft opgesteld voor het grotestedenbeleid van minister Van Boxtel. Naast Amsterdam moesten 24 andere steden op 1 november hun plannen bij de minister inleveren. Van Boxtel zal nu het budget van 15,5 miljard gulden voor de komende vier jaar over de steden gaan verdelen.

Volgens de gemeente gaat het Amsterdam economisch voor de wind, groeit de werkgelegenheid en zijn de prognoses tot 2010 goed, maar nog te grote groepen profiteren hier niet van. De grootste problemen die de stad volgens de nota heeft zijn ,,armoede, criminaliteit en onveiligheid, het wegtrekken van middeninkomens en gebrekkige voorzieningen, sociale desintegratie en ontheemding in buurten, stokkende mobiliteit en milieuoverlast''. Amsterdam telt 65.000 mensen zonder baan van wie driekwart langdurig werkloos is.

Amsterdam wil zelf 8 miljard gulden investeren in de bestrijding van grootstedelijke problemen. Hierbij heeft de stad alle bestaande plannen en geldstromen bij elkaar geveegd. Zo zit in dit bedrag ook het geld dat jaarlijks naar de stadsdelen gaat. De gemeente schat de investering die marktpartijen willen doen ook op 8 miljard gulden. Verder houdt de stad rekening met bijdragen uit Europese fondsen. Van de 20 miljard gulden is de helft bestemd voor `fysieke' investeringen, 5 miljard voor de stadsdelen, 3 miljard voor economie en werk en 2 miljard voor sociaal beleid.

Minister Van Boxtel kritiseerde onlangs de eerste versie van de Amsterdamse plannen, terwijl hij Rotterdam juist prees. Wethouder en loco-burgemeester J. van der Aa pareerde twee weken geleden de kritiek. In vergelijking met Rotterdam heeft de hoofdstad meer taken en bevoegdheden aan de stadsdelen gedelegeerd, waardoor het volgens hem veel moeilijker is om plannen op een hoop te vegen.

Van der Aa zei juist dat het grotestedenbeleid van Van Boxtel tot extra en overbodige regelgeving heeft geleid. In de nota doet de gemeente nu een oproep aan het rijk om soepel met de financiële regelgeving om te gaan. ,,Wij zullen aandacht blijven vragen voor regels die als knellend en hinderlijk worden ervaren voor een doeltreffend gemeentelijk beleid. Amsterdam verwacht dat het rijk serieus ingaat op dergelijke signalen'', aldus de Amsterdamse nota.