Allochtonenonderwijs

Zeki Arslan constateert (NRC Handelsblad, 27 oktober), dat de onderwijssituatie van allochtone kinderen schokkend is. Die constatering is juist. Het enige wat echt helpt is dat allochtonen zo snel mogelijk Nederlands leren, dat ook thuis spreken en hun kinderen dus zonder taalachterstand naar school sturen. Tv-programma's in het `allochtoons' dienen dus te worden afgeschaft, evenals benadering door overheid en semi-overheid van allochtonen in het allochtoons. En wie zelf zijn tolk moet betalen heeft er ook belang bij om zo snel mogelijk Nederlands te leren.

In het verhaal van Arslan ontbreken deze aanbevelingen. Hij bedoelt dus dat er meer geld en baantjes moeten komen voor allochtone woordvoerders zoals hij, die zich het welzijnswerkersjargon eigen hebben gemaakt. Zij hebben er belang bij dat de achterstandssituatie van allochtonen voortduurt en liefst nog toeneemt.