Aan het werk met vervalst paspoort

Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen die in het bezit zijn van een vervalst paspoort of van een vervalste identiteitskaart, kunnen zonder grote problemen aan het werk via een uitzendbureau, zo waarschuwt de politie Midden- en West-Brabant. Volgens een woordvoerder hebben zich in het district Tilburg in 1999 tot nu toe tachtig gevallen van fraude voorgedaan. ,,Maar het is een landelijk probleem.''

Sinds de invoering van de Wet op de identificatieplicht moeten werkgevers bij het aannemen van personeel vragen om een identificatiebewijs. In de laatste versie van het paspoort is het sofi-nummer van de houder opgenomen om fraude te voorkomen.

Maar gezien de ,,kwaliteit van het huidige paspoort'' is het vervalsen ervan niet bijzonder ingewikkeld, aldus de politie. ,,De pagina met persoonsgegevens wordt `gesplitst' en voorzien van een nieuwe naam en pasfoto. Het sofi-nummer laten ze natuurlijk gewoon staan.''

Eenmaal in het bezit van een valse identiteit en voorzien van een sofi-nummer kan een illegaal zich aanmelden bij een uitzendbureau. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor degene van wie het sofi-nummer eigenlijk is, aldus de woordvoerder van de politie. ,,We maken mee dat mensen aan het einde van het jaar een extra aanslag van de belasting krijgen.''

Volgens Marjon van der Maat, vestigingsmanager van Randstad Tilburg, proberen haar medewerkers paspoorten zo goed mogelijk te controleren. ,,We krijgen van het hoofdkantoor door waar we op moeten letten, zoals bijvoorbeeld op de foto en het stempel. Als we denken dat er iets niet klopt, dan waarschuwen we de vreemdelingenpolitie.'' Van der Maat heeft de laatste anderhalf jaar naar eigen zeggen één geval van fraude meegemaakt.