Zestig miljoen voor voorbereiding op OS 2004

Het team de mission van NOC*NSF denkt in de periode van vier jaar voor de Olympische Spelen van 2004 zestig miljoen gulden nodig te hebben om de Nederlandse ploeg optimaal voorbereid aan de start te krijgen in Athene. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat voor de komende editie van volgend jaar in Sydney ter beschikking was. ,,Toch hebben we nog voorzichtig geschat', aldus Marcel Sturkenboom, hoofd van de sector topsport van NOC*NSF.

Sturkenboom, die met chef de mission Jan Loorbach en technisch directeur Joop Alberda het team de mission vormt, maakte zaterdag in Athene duidelijk dat meer geld nodig is om de professionalisering van de olympische sporters voort te kunnen zetten. Dat betekent onder meer dat betere coaches moeten worden aangetrokken en dat, mede door de toenemende concurrentie uit het buitenland, eerder dan voorheen met de echte voorbereidingen moet worden begonnen.

Ook zal in de verscheidene takken van sport voortdurend naar nieuwe technieken moeten worden gezocht om tot betere prestaties te kunnen komen. ,,Elke sport heeft zijn klapschaats', stelde Alberda.

Het doel van Alberda en zijn collega's is om bij de Zomerspelen structureel bij de eerste tien landen in de medaillestand te komen. Al eerder zei de voormalige volleybalcoach dat hij zich schaamt voor het lage aantal medailles dat wordt behaald. Nederland eindigde bij de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta met zijn negentien medailles op de vijftiende plaats in het landenklassement. Volgend jaar hoopt NOC*NSF in ieder geval op consolidatie van dat resultaat.

De topsportafdeling van NOC*NSF maakte tijdens een driedaagse bijeenkomst in Athene met zijn sponsors de olympische plannen bekend voor de periode na Sydney, genaamd Performance 2004. Het bestuur van de sportkoepel moet zijn goedkeuring nog geven, maar het verantwoordelijke bestuurslid Ton Nelissen kondigde al aan een ,,nadrukkelijk positief advies' te zullen geven. Hoofd topsport Sturkenboom rekent op meer steun van de overheid en mogelijk van de Stichting Nederlandse Sporttotalisator (SNS). Verder zal het bedrijfsleven een veel grotere bijdrage moeten leveren om aan de benodigde zestig miljoen te kunnen komen.

Voor de topsport heeft NOC*NSF momenteel zes A-sponsors, binnen de sportkoepel als partners aangeduid: Ben, SNS/De Lotto, Ernst & Young, Nederlands Bureau voor Toerisme, NOS en Randstad. NOC*NSF gaat gericht binnen bepaalde sectoren op zoek naar nieuwe geldschieters, zoals financiële dienstverlening, personal care en voedingsmiddelen en transport en vervoer.

In Athene spraken de vertegenwoordigers van de sportkoepel de hoop uit dat de huidige sponsors hun contract zullen verlengen. In januari wordt met die groep gesproken en tijdens de Olympische Spelen in Sydney zouden de nieuwe verbintenissen moeten worden getekend.

Interim-voorzitter Van der Reijden zei een paar dagen voor zijn vertrek bij NOC*NSF het te betreuren dat maar weinig echt grote Nederlandse bedrijven vergaande betrokkenheid met de sportkoepel hebben. Zo waren ING en KPN voorheen wel sponsor. Shell is dat nog wel, maar steunt alleen nog de breedtesport. Het grote gezelschap bestuurders – inclusief IOC-lid Anton Geesink – en sponsors dat in Athene was, reisde de afgelopen dagen bijvoorbeeld niet met KLM, maar met een Griekse maatschappij.

De KLM stelt wèl piloot en oud-schaatser Leo Visser in de gelegenheid om zijn werkzaamheden als chef de mission van de olympische winterploeg te verrichten. Heineken sponsort het Holland House, een verzamelplaats annex café van de Nederlanders tijdens de Olympische Spelen, en bekostigt de extra huisvesting (ongeveer 350.000 gulden) voor sporters in Sydney.

NOC*NSF wil zich meer gaan profileren met het eigen beeldmerk. Dat zou de sponsors ten goede komen. Er zal onder meer een aantal publiekscampagnes worden gevoerd. Voor de periode rond en tijdens de Olympische Spelen in Sydney zullen de leden van de Nederlandse ploeg een convenant moeten ondertekenen, dat ze aan regels houdt omtrent reclame-uitingen en verschijning bij huldigingen en bijeenkomsten. Wie niet tekent, zou van deelname uitgesloten kunnen worden.

Evenals bij de vorige Olympische Spelen krijgen de Nederlandse medaillewinnaars een financiële bonus. Een gouden medaille levert voor een individuele deelnemer 60.000 gulden op, een zilveren medaille 40.000 en een bronzen medaille 20.000.