VVD vraagt herziening belastingplan

Het belastingplan `Belastingherziening 2001' moet ten gunste van kleine ondernemers worden aangepast. Dat stelde de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Dijkstal, zaterdag op een partijbijeenkomst.

De overige coalitiepartijen, PvdA en D66, zijn onder voorwaarden bereid het belastingplan te herzien.

Volgens Dijkstal zit er een fout in het belastingplan die ervoor zorgt dat kleine ondernemers meer belasting moeten betalen dan het nieuwe hoogste tarief van de inkomstenbelasting van 52 procent. Kleine ondernemers moeten op grond van de voorstellen van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën) eerst 35 procent vennootschapsbelasting over de winst betalen en over het restant 30 procent. Dit laatste percentage is nu 25 procent.

Dijkstal benadrukte dit weekeinde dat hij niet uit is op een `politieke ruil' met de coalitiepartners om de positie voor de kleine ondernemers te herstellen, maar dat hij een kwestie wil herstellen die bij het vaststellen van de belastingplannen en de onderhandelingen voor het regeerakkoord over het hoofd is gezien. Het was deze `fout' waar de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Van Wijnbergen, de aandacht op probeerde te vestigen toen hij zich negatief uitliet over de belastingplannen van het kabinet. Van Wijnbergen stapte op na de kritiek op zijn kritiek.

Wat Dijkstal betreft verandert er niets aan de belastingplannen als D66 en PvdA dat niet willen. Het Kamerlid Giskes (D66) vindt het evenwel terecht dat de VVD nu om een aanpassing voor kleine ondernemers vraagt. Giskes wijst er op dat het belastingtarief voor kleine ondernemers ter discussie moet komen als later in Europees verband de vennootschapsbelasting verder wordt verlaagd.

PvdA'er Bos is bereid om met de VVD te praten over het belastingtarief voor de kleine ondernemers, maar in tegenstelling tot Dijkstal wil hij wel `ruilen' en nadere wensen van de PvdA aan de orde stellen. Zo wil de PvdA ook werknemers met een kleine baan waarmee minder dan 50 procent van het minimumloon wordt verdiend, in aanmerking laten komen voor de in het belastingplan opgenomen arbeidskorting.

Het kabinet hoopte dat het debat over de belastingherziening nog dit jaar in de Tweede Kamer zou worden afgerond. Daar kan echter geen sprake van zijn. Alle betrokken Kamerleden zijn het erover eens dat dit niet haalbaar is. Het streven is nu om eind januari de afsluitende stemmingen te laten plaatshebben.