Stellingen

Bij het terugdringen van verkeersovertredingen is het verhogen van de pakkans een efficiëntere maatregel dan het verhogen van de geldboetes.

R.W.L. GODSCHALK, Universiteit Maastricht

Zo scherp als de arend te kunnen zien is slechts dán nuttig, wanneer men weet wat men zoekt.

M.A. NOBACK,

Rijksuniversiteit Groningen

Flexibilisering van werktijden komt ten gunste aan de arbeidsmoraal.

K.F.M. JOOSTEN,

Erasmus Universiteit

De term `huiselijk geweld' suggereert ten onrechte een soort knusheid.

A.A. KLUVELD-REIJERSE,

Universiteit Maastricht

Nederigheid is het toppunt van arrogantie.

H. IN `T VEEN,

Rijksuniversiteit Leiden

Als werken een hobby wordt, is vrije tijd ver te zoeken.

A.J.M. VRIESEMA,

Universiteit van Amsterdam

Veldwerk houdt je met beide benen op de grond.

M.A. ELEVELD,

Universiteit van Amsterdam

Stedelingen zijn minder geneigd om voor alledaagse problemen naar de huisarts te stappen, maar zij doen het vaker.

R.A. VERHEIJ,

Universiteit Utrecht

Afwezigheid van bewijs voor risico is nooit gelijk aan bewijs voor afwezigheid van risico.

J.G. VINKE,

Universiteit Utrecht

Door terug te kijken in de tijd gaat de wetenschap vooruit.

H. VAN KRANENBURG,

Universiteit Maastricht

Herinnering dient de gebruiker, niet noodzakelijkerwijs de waarheid.

J. COBBENHAGEN,

Universiteit Maastricht

Niets, maar dan ook niets komt zo enthousiast op je af als een kletsnatte hond.

M. VAN NIEUWENHOVEN

Universiteit Maastricht