`Orkesten hebben al lang vernieuwing ingevoerd'

De Nederlandse symfonieorkesten ervaren de eis van het ministerie van OCW tot vernieuwing van de orkestcultuur in ons land als openlijke steun voor de vernieuwingen die door de gezamenlijke orkesten reeds enige tijd geleden zijn ingezet. Afgelopen zaterdag zei M. Asscher, directeur Kunsten van OCW, dat de orkesten met ander repertoire en een innovatieve presentatie een nieuw publiek moeten trekken om op de lange termijn te overleven, nu volgende generaties en allochtonen niet in een klassieke muziekcultuur opgroeien.

Volgens het Contactorgaan Nederlandse Orkesten zijn de ideeën van Asscher afkomstig uit een memorandum over `programmering, produktontwikkeling, publieksbereik, aanpassing van marketingstrategieën en het aangaan van innovatieve strategische allianties' dat de orkesten al in april hebben overhandigd aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur).