Nieuwe partij zoekt naarstig naar structuur

De nieuwe landelijke partij Leefbaar Nederland hield gisteren een vergadering in Hilversum. Op zoek naar een partijstructuur.

Brede steun vóór een beknopt verkiezingsprogramma en tégen ,,de oude regentenpartijen' in Den Haag, gisteren op de eerste grote vergadering van de nieuwe landelijke partij Leefbaar Nederland. Maar verwarring domineerde de discussie over de toekomstige structuur van de partij.

Leefbaar Nederland wil de partij zijn die lokale politiek aan gemeenten overlaat, de regionale aan provincies en de landelijke aan Den Haag. Tegelijk wil de partij een `losse binding' aangaan met lokale en provinciale partijen. Die structuur lokte kritische vragen en argwaan uit bij velen van de circa tweehonderd aanwezigen in theater Gooiland in Hilversum. Enkelen spraken de vrees uit dat voorzitter Jan Nagel c.s. overal in het land plaatselijke Leefbaar-partijen willen oprichten als concurrenten van bestaande lokale lijsten. Anderen waarschuwden Nagel dat hij de lokale partijen niet mag misbruiken als `stemvee' om persoonlijke politieke ambities te verwezenlijken.

Nagel en vooral zijn mede-bestuurslid Henk Westbroek, raadslid te Utrecht, deden hun best een partijorganisatie te schetsen waarin zowel individuele leden als plaatselijke en regionale organisaties een duidelijke stem zouden hebben, maar waarin niets ,,van bovenaf zou worden opgelegd'', aldus Westbroek.

Voorzitter Nagel kreeg steun voor zijn voorstel het officiële oprichtingscongres van Leefbaar Nederland voor de tweede maal uit te stellen. Dit congres, dat eerst was aangekondigd voor afgelopen najaar, was al doorgeschoven naar voorjaar 2000 en is nu op de agenda gezet voor volgend najaar. Nagel noemde dit uitstel noodzakelijk om de partij-organisatie en een concept-verkiezingsprogramma ,,zorgvuldig voor te bereiden''. Leefbaar Nederland opent in januari een kantoor in Hilversum, waarvoor de partij een `halve kracht' in dienst zal nemen. De belangrijkste financiële bron van Leefbaar Nederland bestaat op dit moment uit leningen van elk 25.000 gulden die zijn verstrekt door de bestuursleden Willem van Kooten, Broos Schnetz en Henk Westbroek. Zakenman Van Kooten kondigde aan eventueel meer geld aan Leefbaar Nederland te lenen en zag ook andere manieren om fondsen te werven, zoals ,,het verloten van een automobiel''.

De bijeenkomst van Leefbaar Nederland werd bijgewoond door oud-staatssecretaris Michèl van Hulten (toen PPR), die zijn huidige partij D66 bestempelde als ,,bevroren''. Hij zei ,,bij Leefbaar Nederland allerlei idealen over directe democratie aan te treffen die ik al vele tientallen jaren aanhang en die geen van de bestaande partijen tot nu toe heeft kunnen realiseren''. De Rotterdamse emeritus-hoogleraar S.W. Couwenberg zei zich inmiddels bij Leefbaar Nederland te hebben aangesloten ,,omdat deze partij wil terugkeren van de partijdemocratie naar de kiezersdemocratie''. De leider van de Nieuwe Midden Partij, M. Dessing, die eerder Tweede-Kamerlid was voor de Nederlandse Middenstandspartij, overweegt zich bij Leefbaar Nederland aan te sluiten. Besprekingen zijn ook gaande met de partij Nederland Mobiel.