`Controleer integriteit bestuurders instelling'

Ontwikkelingssamenwerking moet voortaan de integriteit gaan toetsen van directies en besturen van instellingen die subsidie krijgen van het departement.

Dat schrijft accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers in een vertrouwelijk onderzoeksrapport naar mogelijke fraude met ontwikkelingsgelden bij Stichting Ecofair. De accountants hebben vastgesteld dat Stichting Ecofair onjuist en dubbel heeft gedeclareerd. Ecofair, dat vorig jaar ter ziele ging nadat het in opspraak was geraakt in verband met financieel wanbeheer, werkte vooral aan betere afzetmogelijkheden voor arme boeren in de Derde Wereld.

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) zal de aanbevelingen van PriceWaterhouseCoopers serieus bekijken, aldus haar woordvoerder vanochtend. De zegsman kon niet zeggen of en hoe het ministerie voortaan de integriteit van directies en bestuursleden gaat toetsen.

Ontwikkelingssamenwerking richt zich bij de toetsing van de integriteit van organisaties tot nog toe hoofdzakelijk op de organisatie zelf en niet op de personen die die organisatie besturen, zo bevestigt de woordvoerder van de minister. Volgens PriceWaterhouseCoopers kan op deze manier de integriteit van de directie en het bestuur van de aanvragende organisatie ,,in onvoldoende mate worden getoetst''. Door ook de integriteit van de directie en het bestuur van de aanvragende instellingen te toetsen kunnen eventuele nevenactiviteiten van directieleden en bestuursleden worden vastgelegd ,,en kan worden ingeschat in hoeverre deze een risico vormen voor het mogelijk alternatief aanwenden van financiering'', aldus de accountants.

Ontwikkelingssamenwerking besloot tot een grondig accountantsonderzoek naar Ecofair, nadat een aantal instellingen voor ontwikkelingsssamenwerking negatieve publiciteit hadden gekregen omdat ze zouden hebben gesjoemeld met ontwikkelingsgeld, aldus de woordvoerder van Herfkens. De uitkomst van het accountantsonderzoek naar Ecofair is volgens hem overigens niet schokkend. ,,Ecofair heeft zich niet bepaald voorbeeldig gedragen, maar er is ook geen sprake van grootschalige fraude.''

Volgens de zegsman zal het departement voortaan sneller dan voorheen externe accountants inschakelen bij vermoedens van misbruik van ontwikkelingsgelden. Minister Herfkens heeft het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden verklaard corruptie te willen aanpakken.