Brunel staat fusie met Unique in de weg

De beoogde fusie tussen uitzendbureau Unique en detacheerder Brunel is van de baan. Officieel zouden er te weinig synergievoordelen te behalen zijn. Officieus lag Brunel-topman Brand dwars.

Verder dan de verloving is het sprookjeshuwelijk tussen Brunel en Unique niet gekomen. Op 9 september stapten bestuursvoorzitters Jan Brand (Brunel) en Alex Mulder (Unique) nog, letterlijk, samen in het huwelijksbootje. ,,We waren het razendsnel met elkaar eens, want we hebben dezelfde visie op de uitzendmarkt'', zei de beoogd voorzitter van de nieuwe combinatie Mulder toen, vlak voor hij met tweede man Brand in Amsterdam een stukje over de Amstel ging varen. Achteraf blijken de trouwplannen wat overhaast geweest te zijn.

Brunel en Unique hebben zich laten opjagen door de snelle concentratie in het uitzendwezen. Randstad en Vedior breidden nog niet zo lang geleden fors uit in het buitenland. Het Belgische Creyf's kocht marktaandeel in Nederland door Content in te lijven. Brunel en Unique konden niet achterblijven en vonden elkaar snel. Het leek een logische stap. Beide uitzendondernemingen richten zich op gespecialiseerde uitzenddiensten, vraag en aanbod van tijdelijk werk zouden door koppeling van hun bestanden beter en dus lucratiever bij elkaar kunnen worden gebracht en de internationale ambities van beide ketens sluiten nauw op elkaar aan.

Van gebrek aan synergie, formeel aangevoerd als reden om de fusie af te blazen, is geen sprake. ,,Er waren juist veel synergievoordelen te behalen'', zegt analist Jorn van Breukelen van Friesland Bank Securities. De andere verklaring – ,,partijen konden onvoldoende overeenstemming bereiken over de te voeren strategie van de beoogde combinatie'' – is plausibeler. Het probleem lag ,,op het persoonlijke vlak'', aldus Van Breukelen. Brunel-topman Brand zou de boosdoener zijn. ,,Voor Unique zitten er alleen voordelen aan de fusie'', aldus analist Herman Huizinga van Theodoor Gilissen Bankiers. ,,Dus het moet Brunel geweest zijn dat dwars is gaan liggen.''

Unique zou drie van de vijf bestuurders van de nieuwe combinatie leveren, onder wie de voorzitter en de financiële man. De aandeelhouders van Unique zouden een belang van 55 procent in de nieuwe onderneming krijgen, die van Brunel 45. Het heeft Brand vermoedelijk niet lekker gezeten dat Brunel er bij de fusie zo bekaaid afkomt. De oprichter van Brunel bezit 60 procent van de aandelen en kon daarmee de fusie alsnog blokkeren.

Dat is geen slimme zet van hem, vindt Van Breukelen. ,,Brunel komt nu in het verdomhoekje terecht.'' Na twee winstwaarschuwingen en het mislukken van een overname is het de vierde keer dit jaar dat Brunel met slecht nieuws komt. ,,Het zal wel even duren voor er bij Brunel weer iemand op de stoep staat'', aldus Van Breukelen. Beleggers straften Brunel af. Het aandeel verloor vanmorgen bijna 20 procent.

Unique won op de beurs juist 3 procent. ,,Unique kan heel goed op eigen kracht verder'', aldus Van Breukelen. Een combinatie met Creyf's zou hem echter niet verbazen. ,,Zowel in Nederland als België sluiten Creyf's en Unique goed op elkaar aan.'' Bij Creyf's zijn bovendien nog posities in het bestuur te vergeven. De voormalige financiële man van Content, René Krijt, stapte vorige week op. Fred van Male, eveneens ex-Content, zit ziek thuis.

Huizinga ziet Unique eerder opgaan in Vedior, dat in Nederland verder wil groeien. De buitenlandse activiteiten van Unique sluiten volgens Huizinga goed aan bij die van Select, Vediors jongste Britse aanwinst.