Vrede Congo is `knoeiboel'

Het vredesproces in Congo is ,,onvermijdelijk een knoeiboel'', zei de Amerikaanse gezant Howard Wolpe nog onlangs. Uitvoering van het vredesakkoord dat op 7 juli is gesloten, kan ,,onmogelijk netjes of snel'' gaan, verklaarde hij in een toelichting. Daarvoor is het conflict te complex, zijn er teveel partijen bij betrokken en is het onderling wantrouwen te groot.

De burgeroorlog die vorig augustus uitbrak, is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internationale conflict in de moderne Afrikaanse geschiedenis. Naast regering en rebellen zijn zes landen direct bij het conflict betrokken: Oeganda, Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Angola, Namibie. Op de achtergrond spelen nog vier andere landen een rol: Soedan, Congo-Brazzaville, Tsjaad en Libië. Verder mengen zich negen gewapende groepen in de strijd.

In feite is sprake van een hele reeks conflicten die op Congolese bodem worden uitgevochten. Vier landen strijden tegen rebellen die vanuit Congo opereren:

Rwanda tegen de ex-FAR/Interahamwe die vijf jaar geleden de massamoord op 800.000 Tutsi`s en gematige Hutu's pleegde.

Oeganda tegen de de rebellenorganisatie ADF die wordt gesteund door Soedan.

Burundi contra de FDD en Palipehutu.

Angola contra UNITA.

Nadat de Congolese rebellenorganisatie RCD (Rassemblement Congolaise pour la Démocratie) vijftien maanden geleden de wapens opnam tegen Kabila, hebben zich twee monsterverbonden gevormd. Aan de ene kant de Congolese regering, gesteund door Zimbabwe, Angola en Namibië en bijgestaan door de gewapende groepen van ex-FAR/Interahamwe, ADF, FDD en Palipehutu plus Mai-Mai en Hutu-strijders, twee Congolese milities. Aan de andere kant de RCD, gesteund door Oeganda, Rwanda en Burundi, en bijgestaan door de rebellenorganisatie MLC (Mouvement de Libération Congolais).

Congo is het op twee na grootste land van Afrika, 57 keer zo groot als Nederland. Er wonen ruim 50 miljoen mensen. Het land beschikt over vruchtbare landbouwgronden en veel mineralen, zoals diamanten, goud, koper en olie. Maar dictatuur, corruptie, diefstal en oorlog hebben Congo aan de bedelstaf gebracht.