VELTMAN

In het belangwekkende interview van Dirk van Delft met prof. Veltman trof mij in het bijzonder het verloop van diens studie. Ik haal aan: ``In 1943 ging ik naar de HBS. Met de grootste moeite worstelde ik me er doorheen. (...) Mijn voorland was het om naar de MTS te gaan (...), maar omdat mijn rapport zo slecht was lag dat moeilijk. Toen is de leraar natuurkunde (...) bij ons thuis geweest om mijn ouders te zeggen dat ik naar de universiteit moest (...). De weg naar mijn kandidaats was moeizaam (...)''

Veltman was naar eigen zeggen `een grijsaard van tegen de dertig' toen hij zijn doctoraal deed. Ik vraag mij af wat er van hem zou zijn terechtgekomen als hij zijn studie aan HBS en universiteit had moeten volbrengen onder het op prestatie en snel resultaat gerichte onderwijsregime van de heren Deetman en Ritzen.

    • L. Mok Warnsveld