Student woont vaker thuis

Kon de gemiddelde Nederlander profiteren van de economische groei, studenten zijn er de laatste tien jaar aanzienlijk op achteruitgegaan. Op de basisbeurs is fors bezuinigd, terwijl les- en collegegelden juist stegen en de kosten van levensonderhoud met 22,6 procent toenamen.

De thuiswonende MBO'er betaalt nu meer lesgeld (125 gulden per maand) dan hij aan basisbeurs ontvangt (91 gulden). Studenten aan universiteit of HBO die buitenshuis wonen betalen maandelijks 229 gulden collegegeld en ontvangen 425 gulden basisbeurs.

HBO en universiteit kennen sinds 1996 een afname van het aantal uitwonende studenten. Volgens het ministerie van Onderwijs hangt dit vooral samen met de invoering van de prestatiebeurs toen. Daardoor kregen veel ouderejaars, doorgaans uitwonende studenten, geen basisbeurs meer.

Maarten Boddaert

    • Maarten Boddaert