Premier Kok `vierkant' achter Peper

Premier Kok ziet een artikel in het Algemeen Dagblad over vermeende fraude van minister Peper (Binnenlandse Zaken) als ,,een actie om hem te beschadigen''.

,,Ik ga ervan uit dat dit artikel niet zomaar is verschenen'', zei de minister-president gisteren na afloop van het kabinetsberaad, dat 's morgens vooraf was gegaan door een `indringend gesprek' tussen Kok en Peper. ,,Peper heeft er behoorlijk de smoor in. Hij is zeer verontwaardigd dat hij in zijn eer en goede naam is aangetast'', aldus de premier.

Het Algemeen Dagblad van afgelopen donderdag berichtte op grond van anonieme en enkele met name genoemde bronnen over Peper, als zou hij zich tijdens zijn zestien jaar durend burgemeesterschap van Rotterdam langs talloze wegen met gemeenschapsgeld hebben verrijkt.

Peper en zijn vrouw, de voormalige minister N. Kroes (VVD) die hierbij betrokken zou zijn geweest, kondigden meteen aan juridische stappen te willen ondernemen tegen het AD en de genoemde bronnen. Zij hebben daartoe een raadsman in de arm genomen. Die eventuele stappen behoren volgens premier Kok tot Pepers eigen verantwoordelijkheid. Maar volgens Kok is het wel ,,heel ernstig als je op deze manier wordt besmeurd. Bewijs maar eens het onjuiste van anonieme kritiek''.

Hoofdredacteur P. van Dijk van het Algemeen Dagblad zegt in een reactie dat de berichtgeving in zijn krant ,,is gebaseerd op vele bronnen die onafhankelijk van elkaar zijn geraadpleegd en dat de informatie is gecheckt en nogmaals is gecheckt voordat tot publicatie is overgegaan''. Van Dijk verwerpt hiermee de uitlating van de premier als zou het AD bezig zijn met een gerichte actie tot beschadiging van ex-burgemeester Peper van Rotterdam.

Premier Kok zei gisteren `vierkant' achter Peper te staan, nadat die hem had gezegd het volste vertrouwen te hebben in de uitkomsten van het onderzoek waartoe de gemeente Rotterdam recentelijk heeft besloten, naar aanleiding van aanhoudende geruchten over Pepers beweerde declaratie-gewoonten. Op de vraag of Kok nog vertrouwen heeft in Peper, zei de premier ,,geen reden te hebben om te twijfelen aan de juistheid van zijn woorden''.

Bij zijn aantreden is Peper niet direct gevraagd naar eventuele misstappen die hij in Rotterdam zou hebben begaan. ,,Zoals bij elke kandidaat-bewindspersoon is er een `justitiële check' en een gesprek, waarbij de vraag wordt gesteld of er dingen zijn die de formateur dient te weten. Bij Peper zijn geen andere vragen gesteld dan zijn aan collega kadidaat-ministers. Er mag vanuit worden gegaan dat daarbij buitengewoon relevante vragen worden gesteld''. aldus Kok.