Pindakaas

In het artikel `Dat nemen wij mee' (Z 2 oktober) wordt als van vele typisch Nederlandse verschijnselen de populariteit van pindakaas genoemd. ,,Eind jaren veertig kwam de Nederlandse variant onder de naam pinkakaas op de markt'' staat er.

Ik betwijfel of dit juist is. Al vóór 1930 (door een verhuizing in dat jaar ben ik over die datering heel zeker) maakten wij kennis met het eerste product van die naam. Het was als kleine rechthoekige `kaasjes' (waar zou het anders zijn naam aan danken?) in zilverpapier verpakt. Je sneed het in heel dunne plakjes voor op de boterham. Ook maakten wij het in die twintiger jaren zelf, een uiterst arbeidsintensieve bezigheid: apenoten (pinda's) pellen, vliesjes verwijderen, malen in een amandelmolentje en stampen in een vijzel. De later verkrijgbare potten met het smeuïge spul meen ik mij van vóór 1940, uit de dertiger jaren dus, te herinneren.

    • G.M. Pot Schoorl