Personalia

Ir. Han Tonnon wordt hoofd van de afdeling pers en publiciteit van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij volgt Fred van Leeuwen op. De 47-jarige Tonnon is persvoorlichter/woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en woordvoerder van staatssecretaris De Vries.