Personalia

De Brabantse commissaris van de koningin mr. F. Houben heeft P. Rossou benoemd tot waarnemend burgemeester in Waalre. Hij volgt drs. J. Berger op die met pensioen gaat. Houben heeft een waarnemer aangesteld omdat Waalre is betrokken bij de herindeling rondom Eindhoven. Rossou was eerder burgemeester in de voormalige gemeente Oud en Nieuw Gastel.