Personalia

N. van Velzen, tot voor kort algemeen directeur van de Nationale Woningraad, wordt voorzitter van Cecodhas. Dit is het Europees verband van nationale en regionale organisaties voor volkshuisvesting. Van Velzen zal als voorzitter elk half jaar deelnemen aan gesprekken tussen de Europese ministers van Volkshuisvesting.