Parijs weert Brits vlees ten onrechte

Frankrijk heeft ten onrechte de grenzen gesloten voor Brits rundvlees. Een internationaal wetenschappelijk comité heeft de Europese Commissie gisteren meegedeeld dat er voldoende garanties zijn dat Brits export-rundvlees geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Europees commissaris Byrne (volgezondheid) heeft gistermiddag direct de Franse regering verzocht om het embargo tegen Brits rundvlees te beëindigen. Hij voorzag een spoedig einde van de Brits-Franse rundvleesoorlog. Byrne wilde overigens niet uitsluiten dat van Groot-Brittannië controles worden verlangd voor rundvlees dat voor uitvoer bestemd is.

Een wetenschappelijk comité onder voorzitterschap van de Fransman Pascal heeft anderhalve dag lang gegevens bekeken waaruit Franse wetenschappers hadden geconcludeerd dat als gevolg van de gekke koeienziekte (BSE) Brits rundvlees nog steeds gevaar oplevert. Zij hebben in aanwezigheid van Franse en Britse wetenschappelijke waarnemers vastgesteld dat de gegevens in het Franse rapport klopten, maar dat daaruit verkeerde conclusies zijn getrokken.

De Franse regering had op grond van het Franse rapport de invoer van Brits rundvlees verboden. Er bestaat mogelijk een verband tussen BSE en de ziekte van Creutzfeld-Jacob, een hersenziekte die voor mensen dodelijk is. Eurocommissaris Byrne noemde het verslag van het internationale wetenschappelijke comité ,,compleet, goed geargumenteerd en evenwichtig''. Hij zei dat de Europese burgers alle vertrouwen in de wetenschappers kunnen hebben. Voorzitter Pascal zei dat alle zestien leden van zijn comité tot dezelfde conclusies waren gekomen. Eerder deze week was een kleinere groep geleerden niet tot een eensgezinde conclusie gekomen. Volgens Pascal heeft zijn comité wel unanimiteit kunnen bereiken omdat hierin meer verschillende disciplines waren vertegenwoordigd zodat meer aspecten meegewogen konden worden.

Het Franse embargo was in strijd met het besluit van de Europese ministers van Landbouw van afgelopen zomer om weer Brits rundvlees toe te laten. Drie jaar lang heeft Groot-Brittannië geen rundvlees kunnen uitvoeren. De export sinds 1 augustus is nog zeer gering. Het gaat om vlees uit een streng gecontroleerd slachthuis van koeien die niet ouder zijn dan dertig maanden waarvan de moeders niet aan BSE lijden. Als Frankrijk het embargo niet opheft, kan het door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie worden gedaagd.