Oude vijand Israel mag toch niet terug

De Israelische premier Barak verbiedt bij nader inzien de terugkeer van Nayef Hawatmeh (63), de leider van het in Damascus gevestigde Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), naar de autonome Palestijnse gebieden.

Maandag maakte Barak bekend in te stemmen met de terugkeer van Hawatmeh, vroeger een van de fanatiekste tegenstanders van Israel. Hawatmeh brak in 1969 met Arafat en was daarna verantwoordelijk voor enkele zeer bloedige aanslagen. Een DFLP-commando's bezette in 1974 een school in de stad Maloot. Daarbij stierven 24 Israeliers, vooral kinderen.

Hawatmeh verwierf zich dit jaar in Israel enig krediet toen hij zich in Cairo met Arafat verzoende en liet weten een rol te willen spelen in het vredesproces. Begin februari was de begrafenis van koning Hussein in Amman al het toneel van een van de vele `historische handdrukken' van dit jaar. De Israelische premier Weizman en Hawatmeh schudden elkaar daar de hand. Dat kwam Weizman op felle kritiek te staan van de toenmalige Israelische premier Netanyahu en diens minister van Buitenlandse Zaken Sharon (,,de handen van die terrorist zijn met bloed besmeurd''). Hawatmeh werd op zijn beurt afgezet als leider het zogeheten `Afwijzingsfront' van radicale Palestijnse groeperingen. De Verenigde Staten voerden zijn FLDP dit jaar af van de lijst van terroristische groeperingen.

De verzoening kwam deze week evenwel onder druk te staan door een televisie-interview van Hawatmeh. Hawatmeh verklaarde zijn terugkeer te willen benutten om de Intifadah, de Palestijnse volksopstand tegen Israel, nieuwe leven in te blazen. Ook weigerde hij af te zien van de gewapende strijd. ,,Strijd blijft noodzakelijk zolang joodse kolonisten op Arabisch land wonen'', zei Hawatmeh. ,,Gewapende strijd?'', vroeg de interviewer. ,,Dat kan zeker het geval zijn'', antwoordde Hawatmeh.

Gisteren besloot Barak daarom terug te komen op zijn besluit dat de banneling mocht terugkeren. Aanhangers van Hawatmeh zeggen op hun beurt dat Israel niet kan eisen dat hun leider afziet van gewapende strijd. Gewapende strijd is namelijk in principe nog steeds legitiem, aldus een DFLP-leider. ,,Al concentreren we ons nu op politieke strijd en de massastrijd''. (AFP, Reuters)