Nieuwe impuls grondspeculatie

De speculatie met bouwgrond dreigt volgend jaar een nieuwe impuls te krijgen door talmen van minister Pronk (VROM) en het kabinet. Dit zeggen adviseurs van de minister in reactie op voornemens die Pronk deze week bekendmaakte.

De minister wil in februari zijn Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening publiceren. Pas twee maanden daarna is een ambtelijk advies voor het kabinet gereed over het afromen van speculatiewinsten op grond, zo heeft de minister tegenover deze krant bevestigd.

Door deze volgorde ,,dreigt een herhaling van het drama rond de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Vinex) van begin jaren negentig'', aldus de Delftse hoogleraar volkshuisvesting H. Priemus. Toen kochten financieringsmaatschappijen en projectontwikkelaars landbouwgrond op die volgens kaartjes in de Vinexnota bouwgrond zou worden. De daarmee geboekte winsten moesten veelal worden betaald door gemeenten, die deze kosten in de meeste gevallen terugverdienden door het heffen van hogere belastingen.

Pronk zoekt mogelijkheden om winsten van speculanten af te romen en in handen van gemeenten te stellen. Twee weken geleden werd een ambtelijke werkgroep geïnstalleerd die dit technisch moet uitwerken. Tot verbazing van deskundigen blijkt het rapport van deze werkgroep geen rol meer te spelen bij de Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening. Daarin zullen nieuwe bouwlocaties aangewezen worden.

,,Als je dan nog geen nieuw grondbeleid hebt, is dit een knieval voor speculanten. Onbegrijpelijk'', aldus Priemus. Ook de Nijmeegse hoogleraar B. Needham, die Pronk dit jaar adviseerde speculatiewinsten af te romen, zegt diens handelwijze niet te kunnen volgen.

Grondbeleidpagina 7

    • Tom-Jan Meeus
    • Floris van Straaten