NAP

Met ontsteltenis nam ik kennis van het `Nieuw Amsterdams Peil' in het uitermate lezenswaardige artikel `Exotische familie' in de bijlage W&O van 23 oktober. Sinds jaar en dag zet ik me in om die misvatting uit de wereld te helpen, bouw een project in het Stadhuis/Muziektheater te Amsterdam waar je je hand kan leggen op het nulniveau van het Normaal Amsterdams Peil, maak een film, schrijf een boek, houd lezingen en publiceer, sterker nog, bij NRC Handelsblad berust een document voor medewerkers en correspondenten met een kristalheldere uiteenzetting inzake het NAP om dit soort vergissingen te vermijden.

Het is ook verbazingwekkend misleidend, de publicatie in de Staatscourant nadat alle peilen in Nederland waren genormaliseerd op basis van het Amsterdams Peil. Leken, maar ook vaklui, meenden met een nieuw peil van doen te hebben. Dramatisch. De Duitsers echter calibreerden hun uitgangspunt voor hoogtemetingen op basis van ons NAP, en noemden dat NN, Normal Null. En de Nederlanders Lindo en Van Doorn calibreerden in de jaren zeventig van de vorige eeuw het Tokio Peil (TP) in Japan.

    • Louis van Gasteren Amsterdam