Mogelijke fraude van Strauss-Kahn

De Franse justitie stelt een onderzoek in naar de rol van minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn bij een schandaal rond het studentenziekenfonds MNEF. Strauss-Kahn is vertrouweling van de socialistische partijleider en premier, Lionel Jospin.

De bewindsman zou in 1997 als juridisch adviseur van het ziekenfonds ongeveer twee ton (606.000 francs) hebben ontvangen, zonder daarvoor werk te hebben verricht. Bovendien zou de minister zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte in een poging de hele zaak te verhullen.

Strauss-Kahn, gisteren op privé-bezoek in Vietnam, sprak daar de beschuldigingen ten stelligste tegen. Niettemin waren het justitieel onderzoek alsmede de ophef daarover in de Frans pers genoeg aanleiding voor hem zijn bezoek aan het Aziatische land te bekorten en vandaag terug te keren naar Parijs.

Justitie in Frankrijk onderzoekt al langer dan een jaar beschuldigingen dat de MNEF frauduleus heeft gehandeld. Het fonds is gelieerd aan de Parti Socialiste, de partij van Strauss-Kahn. Hij was er tussen 1994 en 1997 juridisch adviseur. De zaak kwam in een stroomversnelling na een verklaring deze week van een voormalig medewerker van MNEF, Philippe Plantagenest, dat Strauss-Kahn dokumenten zou hebben vervalst en ten onrechte vergoedingen zou hebben ontvangen.

De vroegere directeur van MNEF, Olivier Spithakis, zou ook betrokken zijn bij de vervalsing van dokumenten. Hij zit inmiddels vast voor ondervraging.

Het justitieel onderzoek naar Strauss-Kahn is om meerdere redenen pijnlijk. De minister van Financiën geldt als één van de naaste vertrouwelingen van premier Jospin, en is daarom meerdere malen getipt als diens opvolger voor het partijleiderschap.

Verder laten de socialisten onder leiding van Jospin zich graag voorstaan op hun smetteloze imago waar het gaat om corruptie en fraude. Om dat te onderstrepen heeft Strauss-Hahn vorig jaar in een gesprek met een radiozender gezegd dat bewindslieden die bloot staan aan juridisch onderzoek, ,,de morele plicht hebben terug te treden.''

De socialistische aanspraken op onkreukbaarheid kregen extra reliëf door de beschuldigingen van fraude die op dit moment de RPR, de partij van president Chirac teisteren. Daar bedreigt de affaire-Tibéri zelfs de positie van de eerste der republiek zelf.

Vorige week stond Xavière Tibéri, vrouw van de Parijsse burgemeester en voormalig rechterhand van Chirac, voor de rechtbank. Zij werd beschuldigd van ongeoorloofde verrijking. Haar zaak lijkt een beetje op die van Strauss-Kahn.

Ook hier zou het gaan om een `emploi fictif'. Tibéri zou van een regionaal bestuurslichaam, even ten zuiden van Parijs, 70.000 gulden hebben ontvangen voor een rapport van nul en generlei waarde. Publieke instellingen in Frankrijk, of dat nu regionale besturen of ziekenfondsen zijn, worden met enige regelmaat door politieke partijen misbruikt om partijgenoten goede banen en/of additioneel inkomen te bezorgen.

RPR-politici zien in de zaak-Strauss-Kahn dan ook een prachtkans de aandacht af te leiden van de kwestie-Tibéri. ,,De zaak-Strauss-Kahn komt voort uit het feit dat illegale partijfinancieringen normaal zijn. De socialisten zijn hier eerder mee begonnen dan de RPR'', zei RPR-politicus Patrick Devedjian.

(AFP, Reuters)