Meer geld voor kosten van studie

Ouders met een middeninkomen krijgen vanaf het schooljaar 2001-2002 een hogere tegemoetkoming voor de studiekosten van hun kinderen. Afhankelijk van het salaris en het type middelbare school krijgen zij een bedrag tot 200 gulden per maand extra. Het kabinet heeft dat gisteren besloten.

Voor gezinnen met een inkomen lager dan 40.000 gulden per jaar was al een verhoging tot maximaal 1.168 gulden per jaar aangekondigd. Aanleiding was een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, waaruit bleek dat met name de kosten voor studieboeken voor de hoogste klassen van havo en vwo met honderden guldens waren gestegen.

Voor ouders met een inkomen tussen 40.000 gulden en 52.000 gulden gaat de bijdrage naar 1.118 gulden per jaar.

De Tweede Kamer had er tijdens de begrotingsbehandeling voor gepleit de hogere bijdrage al per 1 februari in te voeren. Minister Hermans (Onderwijs) wil tijdens de behandeling van de voorjaarsnota bekijken of daar nog geld voor gereserveerd kan worden.