Jagen 3

De jacht stamt uit de oertijd van onze voorvaderen en is, gemodelleerd door de culturele ontwikkeling, uitgegroeid tot het veelomvattende jachtbedrijf.

Ogenschijnlijk heeft de door alle eeuwen heen bestaande populariteit ervan aan waarde ingeboet. Door onder andere normvervaging is op zuiver emotionele gronden deze populariteit (vanzelfsprekend) gemanipuleerd tot een `schijnimpopulariteit'.

Het jachtbedrijf is een creatief bedrijf wat betreft natuurbehoud in algemene zin. En dat kon ook nooit anders, want de jager wenste te blijven jagen in een daartoe vereiste rijke natuur. De kip met de gouden eieren werd gekoesterd.

Is het jachtbedrijf creatief, de jacht in fundamentele zin is voor de jager en zijn vele adepten de ultieme vorm van herschepping, van recreatie.

    • J.W.M. van de Wall