Jagen 2

In het katern `Jacht' worden enige merkwaardige bokken geschoten. De tekst onder het kopje `Andere dieren' vermeldt een aantal `niet tot de inheemse flora behorende' soorten, waaronder de bruine rat en de mol.

Evenmin als de andere diersoorten behoren deze twee tot de Nederlandse flora, maar zij behoren zeker tot de fauna van ons land.

    • D. de Jonge Noordwijk