Huurwaardeforfait

Vele gepensioneerden hebben alleen AOW en/of een klein pensioen, maar wel een eigen huis waarvan de hypotheek reeds lang geleden werd afgelost. Zij worden nu geconfronteerd met belachelijk hoge huizenprijzen met als gevolg hoge gemeentelijke OZB en een zeer hoge bijtelling wegens het `huurwaardeforfait' (de naam al!). Dientengevolge stijgen voor hen de lasten waartegenover geen enkele compensatie staat, terwijl deze ontwikkelingen zich geheel buiten hun wil hebben voorgedaan. Zij kochten in het verleden een huis voor bijvoorbeeld 75.000 gulden, terwijl de waarde nu gestegen kan zijn tot bijvoorbeeld 750.000 gulden. Voor hen geldt immers geen hypotheekaftrek!

Velen kunnen dit niet meer opbrengen en zullen – als e.e.a niet verandert gedwongen zijn hun huis te verkopen. Dit kan en mag toch niet de bedoeling of het gevolg van het huidige beleid zijn.

Ik ben van oordeel dat het huurwaardeforfait voor die mensen die geen hypotheekaftrek meer hebben wordt afgeschaft. Hiervoor pleit ook het feit dat het huurwaardeforfait in de vorm zoals wij die kennen in de Europese Unie niet voorkomt.

Aanbevelenswaardig is het om de kreet `huurwaardeforfait' te vervangen door `drempel'. Dan is voor de mensen die hypotheekaftrek genieten het `huurwaardeforfait' een drempel (net zoals bij giften en ziektekostenaftrek).

    • Mr. J.E. Josephus Jitta