Hier heeft gewoond

C.H.D. Buys Ballot, meteoroloog en oprichter van het KNMI, 1817-1890. Geboren te Kloetinge (Zeeland), Marktstraat 20.

Groot bronzen reliëfportret en daaronder steen met de tekst:

`Geboortehuis Chr. Hendr. Did. Buys Ballot, geboren te Kloetinge 10 oct 1817, overleden te Utrecht 3 febr. 1890'

,,Die altijd weet van waar het waait / maar met geen wind ter wereld draait / Wiens naam, geprezen en beroemd; / zover de wind waait, wordt genoemd', dichtte Nicolaas Beets alias Hildebrand in 1887. Het voorwerp van zijn verering was toen veertig jaar professor: de fysicus en meteoroloog Buys Ballot, getooid met de voornamen Christophorus Henricus Didericus.

Hij is bekend geworden door de `wet van Buys Ballot', die het verband beschrijft tussen luchtdruk en wind, en als oprichter van het KNMI.

Het begon in 1854 met een eenvoudig meteorologisch observatorium in Utrecht, waarvoor hij bij de regering geld wist los te peuteren. Ruim veertig jaar later verhuisde het instituut naar De Bilt, waar het sindsdien is gebleven.

Een van de voornaamste taken die Buys Ballot zich stelde, was het tijdig waarschuwen voor storm. Daarvoor intruduceerde hij in 1868 de aeroklinoscoop, een soort seinpaal die de luchtdrukverschillen kon aangeven. Hoe groter die verschillen, hoe harder het waait. Op tal van plaatsen, maar voornamelijk bij havens, werden op zijn initiatief van die aeroklinoscopen opgesteld.

Buys Ballot werd op 10 oktober 1817 – zie de gedenksteen – geboren te Kloetinge, een dorp op Zuid-Beveland vlakbij Goes. Zijn vader was daar predikant van de hervormde gemeente.

Drie jaar later verhuisde het gezin naar Brakel in de Bommelerwaard. Als knaap liep hij dagelijks naar Zaltbommel (een afstand van twaalf kilometer), waar hij op het gymnasium zat.

Op zijn zeventiende liet Christophorus zich als student inschrijven aan de faculteit der letteren in Utrecht, maar al spoedig brak hij die studie af om voor wis- en natuurkunde te kiezen. Dat betekende zijn eerste kennismaking met de meteorologie.

Een makkelijk baasje was het niet blijkens bronnen uit die tijd. Als (eerste) hoofddirecteur van het KNMI kwam hij al gauw in conflict met enkele naaste medewerkers.

Maar aan zijn geleerdheid werd niet getwijfeld. Zeker niet door Nicolaas Beets, die zijn aan Buys Ballot gewijde rijm aldus besloot: `Wiens weerwijs hoofd veel meer dan dit / aan kostbare wetenschap bezit'.

    • F.G. de Ruiter