Hepatitis-B 2

Naar aanleiding van de hepatitis-B besmetting van een aantal patiënten door hun chirurg wordt voorgesteld screening op deze aandoening en inenting ertegen over OK-personeel verplicht te stellen. Dit lijkt me volstrekt juist.

Echter, men dient zich dan ook af te vragen hoe voorkomen kan worden dat deze werkers een dergelijke aandoening oplopen. Dit is onder meer tengevolge van besmetting met bloed van een patiënt. Aan dit risico staan trouwens buiten het OK-personeel veel ziekenhuismedewerkers bloot. De kans dat een ziekenhuismedewerker besmet wordt door een patiënt is daarom waarschijnlijk groter, dan het omgekeerde.

Hoe het ook zij, het is met het oog op preventie van deze mogelijke ziekenhuisinfectie ook van belang patiënten bij opname te screenen op een mogelijke infectie met dit virus. Tot op heden is dit niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming van de patiënt. Het lijkt me, dat nu het juiste moment is aangebroken, om ook dit onderzoek voor de patiënt verplicht te stellen.

Ook op andere via bloed overdraagbare infecties, zoals die met het HIV-virus, zou, indien daar redenen voor zijn, zonder toestemming gescreend moeten kunnen worden.

Al deze patiënten hebben recht op medische behandeling, die dan wel met alle mogelijke voorzorgen gegeven kan worden.

    • Dr. R. Dijkstra