Grens van de beschaafde wereld

De Muur van Hadrianus is zo'n drie eeuwen lang bemand geweest. Hij was het tastbare bewijs dat aan de Romeinse expansiepolitiek een eind was gekomen.

De twee terzinen komen er.

    • Theo Toebosch