Gebruiksaanwijzing

De steeds terugkerende discussie over (de kwaliteit van) gebruiksaanwijzingen verbaast mij `Kind van 12 moet het snappen' (NRC Handelsblad, 22 oktober). In elk proces van productontwikkeling is er een fase waarin de functionele specificaties – wat biedt het product de gebruiker – worden bepaald. Er is een fase waarin wordt bepaald hoe die functies worden gerealiseerd – daarin wordt dan ook besloten wat de gebruiker moet doen om de functies te bedienen. De daarop volgende fase is ontwerpen hoe het product er uit gaat zien – waar zitten de knopjes (en waarvoor dienen ze).

Bij een serieuze aanpak worden deze fasen gedocumenteerd en verkrijgt men vanzelf de gebruiksaanwijzing. Die is dan opgesteld `door techneuten'. Wat mij alleen maar een voordeel lijkt, want die begrijpen tenminste waarover ze het hebben (wat bij de gemiddelde schrijver van gebruiksaanwijzingen niet het geval lijkt te zijn).

    • Eddy van Steijn
    • Serviceline Baan