Fusie Unique, Brunel afgeblazen

De uitzendbureaus Unique en Brunel hebben gisteravond in een persverklaring gemeld dat in goed overleg is besloten om af te zien van hun voorgenomen fusie.

Na de bekendmaking op 9 september jongstleden van het fusievoornemen is beide aspirant-partners uit gezamenlijk onderzoek gebleken dat minder synergievoordelen vallen te behalen dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast konden beide partijen, volgens de verklaring, onvoldoende overeenstemming bereiken over de te voeren strategie van de beoogde combinatie.,,Tegen die achtergrond hebben Brunel en Unique besloten het fusie-overleg te beëindigen'', zo meldden gisteravond de directieleden S. Parsser van Brunel en R. Icke van Unique.

Unique en Brunel richten zich allebei op gespecialiseerd uitzendwerk en detachering, marktsegmenten met hoge marges. ,,Wij waren het razend snel met elkaar eens want wij hebben dezelfde visie op de uitzendmarkt'', meldde Unique-topman Alex Mulder vorig maand, toen nog beoogd voorzitter van de nieuwe combinatie.

Samen wilden beide uitzenders niet alleen expanderen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en op termijn in de Verenigde Staten.

Na Vedior, Randstad en Start had de combinatie Unique-Brunel met de gezamenlijke omzet van 1,3 miljard gulden 's lands vierde uitzender/detacheerder moeten worden.