Eigenrichting

Het openbaar minister onderzoekt of eigenrichting van burgers die het op ex-delinquenten hebben voorzien, strafbaar te stellen is.

Het komt ook steeds vaker voor; ouders verspreiden pamfletten, onderwijzers sturen brieven naar de ouders van hun leerlingen en de STROP-groep wil de woonplaatsen van ex-zedendelinquenten op een website in kaart brengen.

Kinderen moeten beschermd worden tegen gevaren. Dat gebeurt niet voldoende buiten het gezin en dus zijn de ouders genoodzaakt hun bescherming tot buiten de gezinsgrenzen door te trekken.

De pamflettenverspreiders en brieven sturende onderwijzers zijn over het algemeen heel normale, nette mensen en zoals Maarten Huygen op 15 oktober in deze krant zo treffend schreef: ,,Mij lijkt het verstandig dat de overheid dit soort figuren serieus neemt in plaats van routineus te gaan speuren naar eventueel strafbare uitingen.''

De enige reden waarom mensen nu allerlei acties ondernemen is deze: omdat zij het leven en welzijn van kinderen belangrijker vinden dan dat van de daders. En dat zou de overheid ook moeten vinden.

    • E. Okken-Dekkers