Correctie

Door een fout ter redactie is in de column van Wilt Idema (`Postdoc Blues') in W&O van 23 oktober de naam van één van de Nederlandse Nobellaureaten ten onrechte gespeld als Veldman. De juiste spelling is Veltman.