Bajesmaf (1)

Met stijgende verbazing heb ik het artikel Bajesmaf (Z 16 oktober) gelezen. Ik beschouw de praktijken die justitie er met de EBI op na houdt als martelen. Blijkens het artikel heeft de rechter er ook niets meer over te zeggen. In het geval Kobus besluit de rechter dat de opsluiting niet langer terecht is. En dan kan justitie met een lullig ambtsbericht Kobus gewoon weer vastzetten. Zoiets verwacht je niet in Nederland. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer een debat over de EBI houdt en deze martelpraktijk afschaft.

    • B. Hasselman den Haag