ANATOMISCH RAPPORT: OMSTREDEN KENNEWICK MAN IS EEN AZIAAT

De omstreden Kennewick Man, het 9.000 jaar oude skelet dat in 1996 werd gevonden aan de oever van de Columbia Rivier in de Amerikaanse staat Washington, is hoogstwaarschijnlijk een Aziaat, zo blijkt uit een uitvoerig anatomisch rapport van the Department of the Interior and National Park Service (Science, 22 oktober). Het rapport is ook gepubliceerd op internet (www.cr.nps.gov/aad/kennewick/).

Het blijkt dat het skelet zodanig afwijkt van dat van de huidige indianen dat hun claim op de Kennewick Man als voorouder niet terecht lijkt. Volgens de onderzoekers was de Kennewick Man waarschijnlijk een van de vroege migranten vanuit Azië, die als groep zijn uitgestorven. Met welke cultuur in Azië of Amerika de Kennewick Man moet worden geassocieerd, is nog onduidelijk. Het enige bruikbare aanknopingspunt vormt een pijlpunt van basalt die in zijn bekken was binnengedrongen.

Het skelet werd na de vondst al spoedig het onderwerp van een controverse. Indianen claimden dat het ging om een van hun voorouders en wilden niet dat het skelet tentoongesteld zou worden of onderwerp zou zijn van allerlei wetenschappelijke onderzoekingen. Aan die wens wilden onderzoekers niet zonder meer gehoor geven omdat het skelet gezien de kenmerken niet zonder meer van een indiaan was. Diverse onderzoekers meenden dat het om een jager ging die, al dan niet met metgezellen, de zogeheten landbrug was overgestoken die aan het eind van de laatste ijstijd, toen de zeespiegel 80-100 meter lager stond dan nu, bestond in de huidige Beringstraat, tussen Siberië en Alaska.

De ouderdom van de Kennewick Man kon met de koolstof-14-methode gemakkelijk worden vastgesteld: iets meer dan 9000 jaar. Dat leek sterk te pleiten voor de hypothese van een mogelijke herkomst vanuit Azië. Vertegenwoordigers van de indianen wilden verder onderzoek echter niet toelaten en weigerden zelfs onderzoekers bij de Kennewick Man toe te laten. Die onderzoekers spanden daarop een proces aan, waarin ze de mogelijk eisten voor verder onderzoek. Mede in dat kader is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de karakteristieken van het skelet meer overenstemmen met die van diverse indianenstammen dan met die van Aziaten.

DNA-onderzoek zou meer helderheid kunnen verschaffen, maar dan is haast nodig, want in maart zal de rechtbank uitspraak doen of daarna nog meer onderzoek zal worden toegestaan of niet.

    • A.J. van Loon