Aantekeningen over Lockheed bij tv-omroep

Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag heeft onlangs per abuis vertrouwelijke aantekeningen uit een zitting van de ministerraad over de Lockheed-affaire aan journalisten van het KRO-documentaireprogramma Reporter gegeven.

Het gaat om persoonlijke notities die de secretaris van de ministerraad heeft gemaakt van de kabinetszitting van 20 augustus 1976, waarin het rapport van de commissie-Donner over de vermeende rol van prins Bernhard in het Lockheed-steekpenningschandaal werd besproken. De aantekeningen mogen pas na 25 jaar worden vrijgegeven.

De fout van het Algemeen Rijksarchief vormt de aanleiding voor een brief die secretaris-generaal Geelhoed van het ministerie van Algemene Zaken enkele weken geleden heeft gestuurd naar oud-bewindslieden van het kabinet-Den Uyl. Geelhoed meldt in de brief dat KRO-journalisten zich mogelijk bij hen zullen melden ter voorbereiding van een documentaire over de commissie-Donner. De voormalige bewindslieden wordt erop gewezen dat zij de vertrouwelijkheid van het kabinetsberaad niet mogen schenden.

Diverse media, waaronder deze krant, meldden gisteren dat de brief van Geelhoed samenhing met een boek over het kabinet-Den Uyl, geschreven door P. Bootsma en W. Breedveld, dat donderdag werd gepresenteerd. Nadat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hierover vrijdagmorgen geen nadere mededelingen wilde doen, bracht de dienst later op de dag naar buiten dat de brief van Geelhoed en de publicatie van het boek ,,slechts een coïncidentie'' waren en dat de ware aanleiding van de brief was gelegen in de fout bij het Rijksarchief. Plaatsvervangend hoofddirecteur G. van der Wulp erkent dat zijn dienst hiermee heeft bijgedragen aan onjuiste berichtgeving over de brief van Geelhoed, waarover het tv-programma Nova donderdagavond als eerste berichtte. ,,Dat gaat wel eens zo op een departement, soms duurt het vrij lang voordat je alle informatie op een rij hebt'', aldus Van der Wulp.

De aantekeningen van de secretaris van de ministerraad waren aan de KRO-journalisten gegeven in een pakket met notulen van het kabinet, die na twintig jaar `passief openbaar' worden. Dit betekent dat ze voor onderzoek mogen worden ingezien, maar dat onderzoekers zich wel contractueel moeten verplichten eventuele publicaties vooraf voor te leggen aan de Rijksarchivaris.

De brief van Geelhoed vormt onderdeel van een poging van Algemene Zaken om KRO's Reporter af te houden van publicatie van de aantekeningen. De redactie van het tv-programma probeert de contractuele verplichting tot inzage vooraf te omzeilen door andere bronnen te vinden voor de informatie die is ontleend aan de vertrouwelijke aantekeningen. De RVD probeert dit te verhinderen.