Weinig bescherming tegen oplichting

Banken doen te weinig om oplichting met rekeningnummers tegen te gaan. Klanten gaan voor soms tienduizenden guldens het schip in omdat fraudeurs ongehinderd een valse rekening op hun naam kunnen openen en vervolgens kredieten opnemen, meldt de actualiteitenrubriek Netwerk. De Postbank, waar het volgens de Consumentenbond vrij makkelijk is de fraude te plegen, schat dat zij jaarlijks ruim 10 miljoen gulden kwijt is door de oplichtingspraktijken. Directielid H. Dijkman merkt wel op dat dat bedrag nog relatief laag is in verhouding tot het enorme klantenbestand (zeven miljoen). De Postbank vergoedt de schade aan de gedupeerden.