Weer overschot op begroting Zalm

Voor de tweede achtereenvolgende maand heeft Nederland een begrotingsoverschot gemeld bij het Internationale Monetaire Fonds. Over september blijkt het overschot, berekend als een lopend gemiddelde over twaalf maanden, 0,4 procent te hebben bedragen. Dat blijkt uit de rapportage zoals het ministrie van Financiën die heeft gemeld op de website (www.minfin.nl). Over augustus meldde Financiën vorige maand al een overschot van 0,3 procent.

Het is nog niet zeker of ook over geheel 1999 een overschot kan worden gemeld. Financiën heeft er al op gewezen dat de laatste maanden van vorig jaar zeer gunstig waren, zodat een vergelijking met die maanden in de resterende drie maanden van dit jaar ongunstig kan uitvallen. Nu echter ook september een overschot te zien geeft over de afgelopen twaalf maanden, zullen er flinke tegenvallers nodig zijn om nog voor het gehele jaar op een tekort uit te komen. Ook lijkt de economie harder te groeien dan de 2,75 procent waar het kabinet van uit gaat.

Eerder zei D66 al op basis van de cijfers te willen heronderhandelen over afspraken die in het regeerakkord zijn gemaakt over de besteding van tegenvallers. Volgens de huidige formule in het regeerakkoord gaat de helft van inkomstenmeevallers naar lastenverlichting en de andere helft naar een verdere verlaging van het tekort. Het is onduidelijk of die afspraak blijft gelden als het tekort is verdwenen, en omslaat in een overschot.

Ook de PvdA zei in een eerste reactie op de cijfers over september te willen spreken over de formule. De VVD toonde zich tot nu toe tegen een heronderhandeling van de passage in het regeerakkord. VVD-minister Zalm (financiën) zei in eerdere discussies rond de behandeling van de begroting 2000 vorige maand er ook geen voorstander van te zijn.