Vragen blijven bij Kamer over tak Betuwelijn

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is er vooralsnog niet in geslaagd de Tweede Kamer te winnen voor haar voorstellen om de gevolgen van het schrappen van de noordtak van de Betuweroute op te vangen. Vooral D66 aarzelt sterk over steun aan de minister in dit dossier.

De fractiespecialisten behielden gisteren tijdens overleg met de minister in meerderheid veel twijfel omtrent het standpunt van de Duitse overheid over de aansluiting aan Duitse kant. Ook bleven er vragen over de kosten van de maatregelen die Netelenbos in eigen land voorstaat. De fracties willen daarom nog niet instemmen met de plannen.

D66-woordvoerder Giskes zei na afloop dat het wat haar betreft niet de goede kant opgaat met de Betuweroute. ,,De Betuweroute komt er goed of hij komt er niet'', herhaalde ze meer dan eens tijdens het debat. Giskes zei te betwijfelen of de rentabiliteit van het project wel was gewaarborgd, wanneer de goederenstromen van de geschrapte noordtak in plaats daarvan deels over bestaand spoor zouden moeten gaan.

De steun van D66 zal uiteindelijk overigens niet de doorslag geven. PvdA en VVD hebben al laten doorschemeren dat ze onder voorwaarden bereid zijn de voorstellen van Netelenbos te steunen.

Netelenbos en het kabinet besloten vorige maand de noordtak van de Betuweroute, die had moeten leiden door de Achterhoek en Twente naar Duitsland, bij nader inzien niet aan te leggen. Ze achtten een nieuw te bouwen noordtak te kostbaar (vijf miljard gulden), terwijl zo'n nieuw tracé bovendien het landschap in de Achterhoek en Twente sterk zou aantasten. In het kader van een betere benutting van de bestaande infrastructuur gaven ze er de voorkeur aan het goederenvervoer vanuit Rotterdam op de Betuweroute deels over bestaand spoor naar het noorden en oosten te leiden.

Het kwam gisteren tot een enigszins verwarrend debat tussen minister en Kamer over de kosten die zijn gemoeid met de aanpassingen van het bestaande spoor, nu daar meer goederentreinen over zullen rijden dan aanvankelijk was gepland. Netelenbos stelde dat die kosten zullen meevallen.

De Kamerfracties toonden zich hierover sceptisch. Tijdens een hoorzitting maandag hadden ze van provinciale autoriteiten juist vernomen dat met de aanpassingen in totaal bedragen van honderden miljoenen guldens waren gemoeid. Ook vond de Kamer bijna unaniem dat er meer duidelijkheid zou moeten komen over de plannen voor de Hanzelijn.