Politiecel

Het is exact veertien jaar na het overlijden van kraker Hans Kok in een politiecel in Amsterdam. Vandaag (25 oktober) staat er een kort berichtje over een sterfgeval in een politiecel in Hoogezand onder de kop `Justitie onderzoekt zelfmoord politiecel'.

Sinds wanneer bestaat er een standaardprocedure voor het onderzoek naar een zelfdoding in de politiecel? Sinds wanneer geeft een gerechtelijke sectie opheldering over de feiten en omstandigheden rond een zelfdoding in detentie?

De Coornhert-Liga meent dat het door Justitie geïnitieeerde onderzoek naar de doodsoorzaak en de toedracht tot het overlijden in detentie niet alleen ontoereikend is, maar in algemene zin ook volslagen willekeurig is.

Nabestaanden mogen helaas niet rekenen op een bevredigende opheldering zolang er géén onafhankelijke onderzoekscommissie is.