Peper voert overleg met premier Kok

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) heeft vandaag met premier Kok overleg gevoerd over de beschuldiging dat hij als burgemeester van Rotterdam misbruik zou hebben gemaakt van gemeentelijke gelden.

Peper en Kok zouden zich vanmorgen, voorafgaande aan de ministerraad, beraden over de ophef die is ontstaan na een publicatie in het Algemeen Dagblad van gisteren. Peper moet volgende week op verzoek van de oppositie in de Tweede Kamer verschijnen om opheldering te geven naar aanleiding van berichten over onder meer buitensporig gebruik van gemeentelijke creditcards.

Peper ontkende gisteren categorisch alle beschuldigingen die door oud-medewerkers en oud-bestuurders van de gemeente Rotterdam zijn geuit. ,,Daar is helemaal niks van waar, lariekoek'', zei hij gisteren tijdens een werkbezoek aan Overijssel. ,,Ik heb alle vertrouwen in mijn eigen onkreukbaarheid'', zo zei hij gisteravond in de tvrubriek Den Haag Vandaag.

Peper voerde gisterochtend direct al telefonisch overleg met premier Kok. De premier nam daarna zijn minister in bescherming. Kok zei in de loop van de dag ,,geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de juistheid'' van Pepers verweer. Volgens Kok is er geen sprake van dat Peper door de beschuldigingen niet goed als minister zou kunnen functioneren. Volgens Kok is er ook geen sprake van ,,een affaire'', maar wel van ,,opgewonden publiciteit''. Hij zei verder de uitkomst van het gemeentelijke onderzoek af te wachten.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil van Peper horen of hij de beschuldigingen afdoende kan weerleggen en vraagt zich af of de minister zich in zijn functioneren belemmerd voelt. CDA-woordvoerder Van der Hoeven: ,,Ik wil van de minister weten of hij zich zeker van zijn zaak voelt, met alle onderzoek dat nu loopt.'' Ook GroenLinks en de Socialistische Partij hebben vragen. De partijen wijzen op de bijzondere positie van Peper, die als minister ook verantwoordeljk is voor de integriteit van het openbaar bestuur. GroenLinks-woordvoerder Halsema onderstreept wel dat er eerst ,,duidelijke bewijzen'' op tafel moeten komen voordat de positie van Peper ter discussie kan worden gesteld.

Binnen zijn eigen partij, de PvdA, bestaat ook ongerustheid over de kwestie. In de TweedeKamerfractie is gisteren ,,geschrokken'' op de publicatie in het Algemeen Dagblad gereageerd. Als de beschuldigingen aanhouden, kunnen deze snel de positie van de minister aantasten, zo wordt binnenskamers geoordeeld. Naar buiten toe zegt ook de fractie het gemeentelijke onderzoek naar het declaratiegedrag op het Rotterdamse stadhuis af te wachten.