Pas verschenen

Herman Pleij: Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de Nederlandse beschaving. Prometheus, 158 blz. ƒ24,90

De Amsterdamse hoogleraar historische letterkunde Herman Pleij trekt met gepantserde ironie en distinctie (niet: `maar misschien', maar: `doch wellicht') ten strijde tegen uitwassen van de moderne tijd. Over hedonisme, de burgerlijke restauratie, zinvol geweld, televisie, en natuurlijk: een pleidooi voor het Sinterklaasfeest.

Gertjan van Schoonhoven (red.): De nieuwe kaaskop. Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig. Elsevier/Prometheus, 280 blz. ƒ25,-

Socio-journalistieke staalkaart van de jaren negentig, geput uit de kolommen van het liberale weekblad Elsevier. `Het is om bang van te worden, zo goed gemutst begint Nederland aan de volgende duizend jaar', aldus samensteller Van Schoonhoven. `We zijn een alternatief en hedonistisch volk geworden'. Over welvaart, goed leven, zeden, jongeren en meer. Het begrip `auto' heeft 23 treffers in het register, `hypotheek' daarentegen maar twee.

Eric M. Moormann (e.a.):

Van Achilles tot Zeus, Van Abraham tot Zacharia, Van Alexandrops tot Zenobia en Van Andreas tot Zacheüs. SUN, ca. 300 blz. en ƒ25,- per deel.

Goedkope jubileumuitgave van de cultuurhistorische `A tot Z-reeks' van SUN, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de uitgeverij. Encyclopedisch overzicht van thema's uit respectievelijk de klassieke mythologie, het oude Testament, de klassieke geschiedenis en het Nieuwe Testament.

Meister Eckhart:

Over God wil ik zwijgen.

Uit het Duits vertaald door C.O. Jellema. Historische Uitgeverij, 199 blz. ƒ47,50

Tractaten van de middeleeuwse Duitse mysticus Eckhart, die om zijn onorthodoxe overtuigingen over de éénheid van de ziel met God hardhandig in aanraking kwam met de kerkelijke autoriteiten. Ook opgenomen is zijn `Boek van de goddelijke vertroosting'.