Onderzoek naar financieel beheer van SoW-kerken

De Samen op Weg-kerken (hervormden, gereformeerden, lutheranen) gaat het financiële beheer van de Nederlandse diaconieën nog eens doorlichten. Aanleiding is de publiciteit naar aanleiding van het NCRV tv-programma `Heilig Vuur', waarin werd gesuggereerd dat veel diaconieën geld oppotten en speculeren met geld dat voor armenzorg bedoeld is. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de provinciale diaconale commissies. Extern onderzoek is niet aan de orde.